Varkensoor gepoft

Tegenover de normaal gedroogde oren waar van het kraakbeen soms té hard is
voor bepaalde honden, hebben witte gepofte varkensoren het verschil dat het
kraakbeen knapperiger is.

Menu